Knap Eigen Wijs
Wij   zijn   Vrouwenkoor   Knap   Eigen   Wijs.   Ons   koor   bestaat   uit   enthousiaste   vrouwen   uit Ugchelen en omgeving. Sinds januari 2015 is Marlies Tiemens onze dirigent. Op   31   augustus   2005   zijn   we   gestart   met   30   dames   onder   leiding   van   Lex   Sonneveld. Een   groot   deel   hiervan   had      al   meegezongen   in   Sweet      Sixteen      ter   gelegenheid   van de Bevrijdingsrevue op 7 mei 2005. Op   5   maart   2007   zij   we   een   officieel   koor   geworden.      We   zongen   in   september   2015 10   jaar   en   hebben   dit   feit   gevierd   met   een   leuk   busuitje.   Er   zijn   nu   50   vrouwen   lid. Allereerst   zingen   we   voor   de   gezelligheid.   Daarbij   wordt   er   goed   geoefend   op   de repetitieavond en thuis. Jaarlijks hebben we enkele optredens. Er wordt gerepeteerd op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur in Ugchelens Belang.
Opgericht 5 maart 2007